ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator

blank

blank

Ενεργειακο πιστοποιητικο

energiako-pistopoiitiko

Ενεργειακό πιστοποιητικό αξιόπιστα, γρήγορα, οικονομικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο καλύπτει μία επιφάνεια 45 μ2 και είναι εργονομικά σχεδιασμένο, ώστε να εξυπηρετεί δύο χειρουργεία ταυτόχρονα, τα οποία γειτνιάζουν με το εργαστήριο.

Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ακολουθούν τα πρότυπα που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/23/ΕC και το ελληνικό προεδρικό διάταγμα ΠΔ 26/2008. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο διαθέτει HEPA φίλτρα και αέρα υπό θετική πίεση κλάσεως C, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που θέτει το προεδρικό διάταγμα (κλάσεως D).

Οι τοίχοι και οι πάγκοι είναι καλυμμένοι με ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση Corian (ομογενές μη πορώδες υλικό, χωρίς ανοικτές ενώσεις), για την αποφυγή της δημιουργίας επιμολύνσεων και εύκολο καθαρισμό.

Οι οροφές έχουν επενδυθεί με αντιμικροβιακές πλάκες και τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την βαφή είναι υδατοδιαλυτά, μη πτητικής φύσεως δηλαδή απουσιάζουν οι πτητικές οργανικές ενώσεις όπως η φορμαλδεϋδη, ακεταλδεϋδη και οι φαινόλες.

Η θερμοκρασία του χώρου είναι ελεγχόμενη και διατηρείται σταθερή, αφού διακυμάνσεις αυτής μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των ωαρίων και εμβρύων.

Το δάπεδο είναι καλυμμένο από πλαστική αντιμικροβιακή επίστρωση, χωρίς γωνιώσεις, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση μικροβίων, ενώ όλες οι σωληνώσεις και οι λοιπές συνδέσεις του εργαστηριακού εξοπλισμού δεν είναι ορατές στα τοιχώματα.

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr