ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Μελέτη - Επίβλεψη έργων

Σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών - επιβλέψεων για οικοδομικά έργα όπως :

  • Αρχιτεκτονικά
  • Στατικά
  • Περιβάλλοντος χώρου
  • Ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας
  • Ύδρευσης – αποχέτευσης – θέρμανσης
  • Καυσίμου αερίου

Καλύπτουμε όλο το φάσμα μελετών:

Αρχιτεκτονικές μελέτες, στατικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, σε όλο το απαιτούμενο εύρος, ξεκινώντας με εργασίες αποτύπωσης, περνώντας στην έκδοση αδείας από την πολεοδομική υπηρεσία, την κάλυψη των συνδέσεων με τις ΔΕΚΟ και ό,τι άλλο απαιτείται.

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων από το 1999, έχοντας παράγει αξιόλογο έργο αποσπώντας παράλληλα μόνο θετικά σχόλια από τους έως σήμερα πελάτες μας.

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr