ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Κατασκευή ιατρικών εργαστηρίων

Τα ιατρικά εργαστήρια έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σχέση με συμβατικές κατασκευές, όσον αφορά στον τομέα της ποιότητας του αέρα, στον τομέα της ψύξης και της θέρμανσης των χώρων, τις επενδύσεις των τοίχων, των δαπέδων καθώς και στον τομέα των Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις το περιβάλλον πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενο και να συμμορφώνεται με ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή για :

  • Μικροβιολογικά εργαστήρια
  • Εργαστήρια εξωσωματικής
  • Εργαστήρια ποιοτικού έλεγχου τροφίμων
  • Χειρουργεία

Δείτε φωτογραφίες από κατασκευές εργαστηρίων μας

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr