ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων

Σύμφωνα με το νόμο 3843/2010, καθορίζεται ο τρόπος - διαδικασία που θα εφαρμοσθεί για την ρύθμιση ημιϋπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που έxουν αλλάξει χρήση. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει να ρυθμίσει όλους αυτούς τους χώρους (ημιυπαιθριους χώρους, κλειστούς χώρους στάθμευσης, σοφίτες, pilotis κ.λ.π. , όσους δηλαδή έχουν αλλάξει χρήση).

Αναλαμβάνουμε :

 • συλλογή απαραίτητων εγγράφων από δημόσιους φορείς
 • δημιουργία φακέλου για την πολεοδομία
 • υπολογισμό κόστους νομιμοποίησης
 • διεκπεραίωση φακέλου

Παρέχουμε ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων, στη Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι, Πειραιά, Μελίσσια, Βριλήσσια, Μαρούσι, Αθήνα, Αγία Παρασκευή κ.λ.π.


Παρέχουμε ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων και άλλων χώρων γρήγορα και οικονομικά!


Η διαδικασία προκειμένου να γίνει ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων  είναι η εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη εις διπλούν
 • Παράβολο 250 € (ένα στο σύνολο των ημιυπαίθριων χώρων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα στο σύνολο λοιπών χώρων πλην ημιυπαιθριων χώρων αυτοτελούς ιδιοκτησίας )από Δημόσιο Ταμείο
 • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού με παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση (π.χ. ημιυπαίθριος χώρος)
 • Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με συνημμένα :
 • Σημ. σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει τα παραπάνω να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.) και για ευρισκόμενους εκτός Επικράτειας από την Προξενική Αρχή
 • Στην αίτηση  Ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο ,καταγράφονται  τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης.) τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης
 • Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης (που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος) η σφραγίδα πληρότητας
 • Σημ. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να τίθενται ταυτόχρονα κατά την υποβολή αίτησης κλπ. εάν διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης
 • Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις ή ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 6 του ν.3843/2010.
 • Μετά την διαπίστωση πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο έντυπο Υπολογισμού Εισφοράς όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.
 • Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα διπλότυπα στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» στο έντυπο της Αίτησης Ιδιοκτήτη όπου τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.
 • Με την Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του Άρθρου 6 του ν.3843/2010, θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες του τρόπου καταβολής εδικού προστίμου.

Διευκρινίσεις για ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, εξέδωσε το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μεταβείτε στην ενότητα νομοθεσία έτους 2010 αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2010 - ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2010 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2010 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2010 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2010 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ


Με δελτίο τύπου που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ στις 5/7/2010 αποφασίσθηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία αναδρομική επιβολή φόρου που σχετίζεται με την ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και των υπολοίπων χώρων που θα δηλώνονται με βάση το νόμο 3843/2010.


ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η αμοιβή  μηχανικών προκειμένου να γίνει ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων και όλες οι περιπτώσεις του νόμου 3843/2010 υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 102  Π.Δ. 696/ 1974, ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης. Το ΤΕΕ ανακοίνωσε οδηγία για την αμοιβή μηχανικού για ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με το νόμο 3843/2010.

ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΝΟΜΟ 3843/2010


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς για τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή άλλων χώρων γίνεται ως εξής :

ΕΙΣΦΟΡΑ=ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Χ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ Χ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (5%-15%)

Ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου για ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων ή άλλων χώρων, γίνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου, το οποίο αποστέλλεται στον αιτούντα εντός εξήντα (60) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου.

Αν θέλετε να υπολογίσετε το πρόστιμο για τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ


Στις 7/7/2010, υπογράφηκε  υπουργική απόφαση -ΥΑ 29754/2010, στην οποία καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ειδικού προστίμου, για τη ρύθμιση - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων.Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που θα έχουν πάρει συμπληρωμένο από την πολεοδομική υπηρεσία, με επικολλημένο τον κωδικό πληρωμής. Με αυτό το έντυπο μπορούν να πληρώσουν στις τράπεζες (μέσω του ΔΙΑΣ).

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η είσπραξη του ειδικού προστίμου για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, γίνεται από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες μετά την προσκόμιση του εντύπου υπολογισμού ειδικού προστίμου πάνω στο οποίο έχει επικολληθεί ο κωδικός πληρωμής.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3843/2010

Επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων με χώρους που διατηρούνται (ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ-ΣΟΦΙΤΕΣ-ΠΙΛΟΤΙΣ κ.λ.π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική προσέλευση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες στις υπηρεσίες, καθώς και την ανάγκη να διευκολυνθούν εξαιτίας των απεργιών και των καταλήψεων το προηγούμενο διάστημα, παρατείνει την προθεσμία της ρύθμισης που αφορά στην υπαγωγή της ρύθμισης των ημιυπαιθρίων μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.12.2011.ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ pdf_button2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ pdf_button2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf_button2

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος 3843/2010 δεν προβλέπει νομιμοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, αλλά διατήρησή τους σαράντα χρόνια, μετά από καταβολή ειδικού προστίμου, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τον όρο ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων ή τακτοποίηση ημιυπάιθριων χώρων. Παράλληλα τονίζεται ότι για να γίνει ρύθμιση ημιυπαίθριου χώρου - τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου ή άλλου χώρου, βασική προϋπόθεση είναι να επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή του ακινήτου.

Αν κάποιος δεν φροντίσει να προβεί σε ρύθμιση ημιυπαίθριου χώρου - τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου, τότε ο χώρος αυτός θα υπαχθεί στις διατάξεις περί αυθαίρετων κτισμάτων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων - τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων

Επικοινωνήστε μαζί μας

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr