ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ένας νέος θεσμός για τη χώρα μας.

Την 30/3/2010, με απόφαση των υπουργών οικονομικών  περιβάλλοντος ενέργειας - κλιματικής αλλαγής, εγκρίθηκε ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ΚΕΝΑΚ.


Στον κανονισμό προβλέπεται ότι κάθε νέο κτίριο ή σε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό κτιρίου (χωροθέτηση, προσανατολισμός, απαιτήσεις ηλιασμού, ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτιριακό κέλυφος  ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις.


Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

  • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) 
  • στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
  • στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου .


Στον ίδιο κανονισμό αναφέρεται ότι o συμβολαιογράφος στην κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,  να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο  από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ.


Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.


Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ);

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ ή ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) , στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.


Ποιοί έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακοί επιθεωρητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, όπως ορίζεται με το νόμο 3661/2008 και 3851/2010.


Πότε απαιτείται η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ);

Η έκδοση για πιστοποητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα:

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

- Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.

-Από 9.7.2011: στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη (δεν ισχύει πήρε παράταση για την ενοικίαση)

- Από 09.01.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου  κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και επαγγελματική στέγη.

- Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».


Η έκδοση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι σε ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.


Σε ποια κτίρια δεν θα εκδίδουμε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

- Ενεργειακό πιστοποιητικό δεν απαιτείται σε κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)

- Ενεργειακό πιστοποιητικό δεν εκδίδεται σε κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.


Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου στο ενεργειακό πιστοποιητικό;

Η συνολική επιφάνεια είναι το σύνολο των τετραγωνικών όπως αυτά προσμετρώνται στην οικοδομική άδεια, καθώς και τα τετραγωνικά που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί.


Στα διατηρητέα κτίρια θα εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Θα εκδίδεται στα διατηρητέα κτίρια ενεργειακό πιστοποιητικό - πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ανεξάρτητα της ενεργειακής κατανάλωσης που έχουν.


Σε γονική παροχή υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Σε γονική παροχή, δωρεά εν ζωή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου δεν απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.


Προκειμένου να μεταβιβασθεί ημιτελές κτίριο πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Δεν απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού σε αυτή την περίπτωση. Πραγματοποιείται η μεταβίβαση, ενώ όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, πρέπει να προσκομισθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον συμβολαιογράφο.


Πόσο κοστίζει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Σε περιπτώσεις κατοικιών :

- Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία το πιστοποιητικό κοστίζει 1,00 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 200€)

- Όταν επιθεωρείται τμήμα (διαμέρισμα) το πιστοποιητικό κοστίζει 2,00 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 150 €)

- Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία το πιστοποιητικό κοστίζει 1,50 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 200€)

Σε άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία) :

- εως 1.000 μ2 το κόστος για το πιστοποιητικό είναι 2,50 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 300 €)

- πάνω από 1.000 μ2 το κόστος για το πιστοποιητικό είναι 2,50 € για τα πρώτα 1.000 μ2 και 1,50 € για τα επόμενα


Ποιά θα είναι η χρονική ισχύ για τα ενεργειακά πιστοποιητικά;

Το ενεργειακό  πιστοποιητικό θα έχει ισχύ δέκα έτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κτιρίου που ανακαινίζεται ριζικά πριν περάσουν τα δέκα έτη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.


Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αφορούν στα πρόσωπα;

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά ΠΕΑ αφορούν στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα. Μπορεί να εκδοθεί σε αντίγραφα προκειμένου να παραδοθεί σε περισσότερους από έναν αγοραστές


Απαιτείται να επανεκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σε αγοραπωλησίες εντός της 10ετής ισχύς του;

Όχι δεν υπάρχει υποχρέωση για επανέκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση σε ακίνητο που ανακαινίζεται ριζικά.


Ποιά είναι η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό;


Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω και έχει ως εξής :

- Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή

- Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου

- Συλλογή στοιχείων κτιρίου

- Επιθεώρηση

- Υπολογισμοί και ανάλυση αποτελεσμάτων

- Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης


Ποιά είναι η προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

Πριν από την ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να γίνει συλλογή δικαιολογητικών, προσκόμιση μετρήσεων για κατανάλωση ενέργειας, πληροφορίες για τη διαδικασία συντήρησης και πληροφορίες για αναγκαίες ή προγραμματισμένες επεμβάσεις του κτιρίου.


Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο ενεργειακός επιθεωρητής ώστε να εκδόσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Τα δικαιολογητικά για ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω :

Τίτλοι ιδιοκτησίας

Αντίγραφο ΚΑΕΚ

Αντίγραφο κατόψεων, τοπογραφικού και οικοδομικής άδειας

Αντίγραφα από λογαριασμούς της ΔΕΗ (των 3 τελευταίων ετών)

Μελέτη θερμομόνωσης αν υπάρχει

Φύλλα συντήρησης κλιματισμού - κεντρικής θέρμανσης


Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει να βρει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδόσει το ενεργειακό  πιστοποιητικό.


Ποια στοιχεία του κτιρίου περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :

Φωτογραφία, χρήση κτιρίου, αριθμός ιδιοκτησίας, έτος κατασκευής, επιφάνεια, στοιχεία ιδιοκτήτη.


Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες :Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η


Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ενεργειακές καταναλώσεις ανά χρήση και ανά καύσιμο.


Αν το κτίριο μου ανήκει ενεργειακά στην κατηγορία Η, είμαι υποχρεωμένος να προβώ σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή του;

Αν μετά την ενεργειακή επιθεώρηση εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και κατατάξει το κτίριο σας σε κατηγορία μικρότερη από αυτή του κτιρίου αναφοράς, εσείς δεν έχετε την υποχρέωση να προβείτε σε παρεμβάσεις.


Ποιές άλλες πληροφορίες δίνει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Δίνει σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, οι οποίες ιεραρχούνται σε σχέση με το κόστος όφελος.


Ποιές είναι οι συνηθέστερες προτάσεις που γίνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Ενδεικτικά αναφέρονται : Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας στο κέλυφος, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης


Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει τις επεμβάσεις - προτάσεις που αναγράφονται στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.


Πως καθορίζεται η βιωσιμότητα των επεμβάσεων που αναφέρονται στο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;

Καθορίζεται με τη μέθοδο της απλής περιόδου αποπληρωμής.


Ποιά στοιχεία από το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο συμβολαιογράφος;

Τα στοιχεία από το ενεργειακό πιστοποιητικό που πρέπει να έχει είναι:


α. Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης απο το ενεργειακό πιστοποιητικό

β. Ο δεκαεξαψήφιος κωδικός ασφαλείας από το ενεργειακό πιστοποιητικό


Ποιος φορέας ελέγχει τις επιθεωρήσεις και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ελέγχει και παρακολουθεί τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Η ΕΥΕΠΕΝ υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).


Τι επιπτώσεις έχει ο ενεργειακός επιθεωρητής σε περίπτωση που εκδώσει παρανόμως πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Έχει κυρώσεις που επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.


Για κτίρια μεικτής χρήσης απαιτείται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, τα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)


Μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μηχανικό με συμμετοχή στη μελέτη, κατασκευή ή επίβλεψη του προς επιθεώρηση ακινήτου;

Όχι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από επιθεωρητή που συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος, στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, λειτουργία ή συντήρηση του προς επιθεώρηση ακινήτου


Σε ποιες άλλες περιπτώσεις ο ενεργειακός επιθεωρητής, δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν εκδίδει αν έχει ο ίδιος ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης δεν εκδίδει αν είναι μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) και για το χρονικό διάστημα της θητείας του.


Είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Ο υπολογισμός σεναρίων στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. για κτίρια που κατατάσσονται ενεργειακά κάτω από την κατηγορία Β.


Ποιά μεθοδολογία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης ;

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ και η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, υπολογίζονται με τη μεθοδολογία της ημισταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος βασισμένη σε ευρωπαϊκά πρότυπα.


Πόσες κατηγορίς ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει 9 κατηγορίες.


Είναι τελικά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ένα ακόμα χαρτί που αναγκαζόμαστε να εκδώσουμε;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες για το πόσο "ενεργοβόρο" είναι το κτίριό μας. Έχοντας το πιστοποιητικό στα χέρια του ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής, μπορεί να εκτιμήσει τι πρόκειται να του κοστίζει ενεργειακά το κτίριο.


Νομοθεσία σχετική με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ229Α

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΤΕΕ

ΝΟΜΟΣ 3889/2010

ΝΟΜΟΣ 3851/2010

ΠΔ 100/2010

ΝΟΜΟΣ 3661/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 382


Τα μέλη της  επιχείρησή μας είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών.

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εντός Αττικής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιοχές στις οποίες εκδίδουμε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης :

Νίκαια, Πειραιά, Κορυδαλλό, Κερατσίνι, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Μελίσσια, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή...

Εκδίδουμε ενεργειακό πιστοποιητικό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενημέρωση 09-09-2013

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr