ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator
 • IOS Image Rotator

blank

blank

Ενεργειακο πιστοποιητικο

energiako-pistopoiitiko

Ενεργειακό πιστοποιητικό αξιόπιστα, γρήγορα, οικονομικά

Αρχική » ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ » ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ » ΘΡΑΚΗΣ » ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια και έγινε ανακαίνιση στις όψεις του κτιρίου. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω και είναι οι εξής :

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων

Τοποθετήθηκαν πιστοποιημένα ικριώματα, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, κουπαστή στο ένα μέρος, λινάτσα και σκάφη στις δύο πλευρές των ικριωμάτων.

2. Καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων

Έγινε καθαίρεση στα σαθρά επιχρίσματα χειρονακτικά και απομακρύνθηκαν τα προϊόντα των καθαιρέσεων, σε όποια σημεία απαιτείτο.

3. Προστασία σιδηρού οπλισμού

Έγινε προστασία του σιδηρού οπλισμού χρησιμοποιώντας τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού με πυριτική παιπάλη και τροποποιημένα πολυμερή. Η εφαρμογή έγινε μετά από κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών (απότριψη – υδροβολή).

4. Μαρμαρικές εργασίες

Αντικαταστάθηκαν οι μαρμάρινες ποδιές – που είχαν ρηγματωθεί - στα στηθαία των εξωστών. Η επικόλλησή τους έγινε με εποξειδική κόλλα δύο συστατικών. Επίσης Πραγματοποιήθηκε γυάλισμα σε όλες τις μαρμάρινες ποδιές και στοκάρισμα σε όλες τις ενώσεις.

5. Επιχρίσματα

Έγινε επίχριση των επιφανειών που είχαν καθαιρεθεί. Η επίχριση έγινε σε τρεις στρώσεις :πεταχτό, γέμισμα, μάρμαρο.

6. Χρωματισμοί

Οι όψεις του κτιρίου χρωματίσθηκαν με χρώματα ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Πριν από την εφαρμογή των χρωμάτων έγινε υδροβολή στις όψεις του κτιρίου και εφαρμογή με ακρυλικό μονωτικό κάθετων επιφανειών, λόγω της «κάπνας» στις επιφάνειες των όψεων.

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr