ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Νόμοι 2011

N. 4030-2011: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Ν. 4014-2011:     ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

N. 3937-2011:     Διατήρηση βιοποικιλότητας - άλλες διατάξεις pdf_button2

Ν. 3919 -2011: Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση - άσκηση επαγγελμάτωνpdf_button2

N. 3908 - 2011: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεωνpdf_button2

ΠΔ 5-2011:     Τροποποίηση Π.Δ. 102/2000  pdf_button2

ΠΔ ΦΕΚ 289 : Όροι δόμησης εντός των οικισμών με πληθυσμό έως 2000 κατοίκουςpdf_button2

ΚΥΑ : Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής pdf_button2

ΚΥΑ : Διαδικασίας είσπραξης και απόδοσηςpdf_button2


ΥΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ pdf_button2

ΥΑ : ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΕpdf_button2


Εγκύκλιος 2366:     Διευκρινίσεις εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση
έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις
αγοροπωλησίας ακινήτων. pdf_button2


Εγκύκλιος 13:     Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 ("ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ") pdf_button2


Εγκύκλιος 10:     Εξειδίκευση ρυθμίσεων άρθρου 6,11 Ν. 366/2008 άρθρων 14 και 15 Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚpdf_button2


ΠΟΛ 1193 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙpdf_button2


ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 28.02.2012pdf_button2

Επιστροφή

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr