ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΝΕΟ θα δέχεται η Δ.Ε.Η από 1.11.2011.Το νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ, εκδίδεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, του οποίου η άδεια είναι σε ισχύ. Στο νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ο αδειούχος εγκαταστάτης δηλώνει ότι παραδίδεται η εγκατάσταση σε ασφαλή λειτουργία. H Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168/19.04.2011 καθορίζει το περιεχόμενο για το νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου. Το περιεχόμενο για το νέο πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που προσαρτάται στην προαναφερόμενη απόφαση.


Το έντυπο για το νέο πιστοποιητικό μπορείτε να το βρείτε κάνοντας κλικ ...εδώ

Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των καταναλωτών.


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ;

Το νέο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου περιλαμβάνει:

Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών ...


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ;

Όχι, πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου απαιτείται και σε άλλες περιπτώσεις.


ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΥΤΟΨΙΑ;

Η αυτοψία και ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι απαραίτητα για να εκδοθεί το πιστοποιητικό για ΔΕΗ.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ Η' ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ;

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή κακοτεχνίες δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά για ΔΕΗ. Για να εκδοθούν τα πιστοποιητικά για ΔΕΗ, πρέπει να αποκατασταθούν οι ελλέιψεις ή οι κακοτεχνίες.


Αν επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού επικοινωνήστε μαζί μας

Αν επιθυμείτε να μάθετε την τιμή πιστοποιητικού ΔΕΗ επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημέρωση 09-09-2013

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr