ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Εκτιμήσεις ακινήτων

Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία υπηρεσία που συνήθως χρησιμοποιούν, τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, έχοντας σαν στόχο την πώληση, δανειοδότηση ή και υποθήκη του. Η εκτίμηση ακινήτων κοστίζει λίγο, αλλά η γνώση των τιμών αποδίδει στο μέλλον! Εκτίμηση ακινήτων είναι η αποτίμηση της αξίας ενός ακινήτου σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Τα συνήθη ερωτήματα που τίθενται από κάποιον που αποφασίζει να πουλήσει το ακίνητό του, είναι: πόσο κοστίζει το ακίνητο μου; Το δίνω σε καλή τιμή, ή θα χάσω χρήματα; Μήπως το υπερτιμώ και καθυστερήσει η πώλησης του; Τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου τείνουν για συναισθηματικούς λόγους να υπερεκτιμούν αρχικά την αξία του ακινήτου τους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενδιαφερόμενοι για το ακίνητο σας αγοραστές δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένοι μαζί του όπως εσείς, αλλά αγοράζουν, συγκρίνοντάς το με άλλα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα της περιοχής.

Οι εκτιμήσεις ακινήτων που διενεργούμε είναι σε πλήρη συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations - EVS 2003) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards - I.V.S.). Έχουμε επαρκείς γνώσεις και πραγματοποιούμε εκτιμήσεις με εντιμότητα, αμεροληψία, ανιδιοτέλεια και ξεκάθαρη διατύπωση. Γνωρίζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων, τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για τις εκτιμήσεις ακινήτων είναι :

  • Μέθοδος της κτηματαγοράς
  • Συγκριτική μέθοδος
  • Μέθοδος του κόστους αντικατάστασης
  • Μέθοδος της αντιπαροχής
 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr