ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι ένας νέος θεσμός για τη χώρα μας. Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στους ενεργειακούς επιθεωρητές.


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ;

Ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι ένα φυσικό πρόσωπο εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια για να παρέχει :

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού


ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ;

Ο ενεργειακός επιθεωρητής αποκτά την ιδιότητά του με την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών


ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ;

Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.


ΠΟΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες :

Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων

Ενεργειακοί επιθεωρητές λεβήτων - εγκαταστάσεων θέρμανσης

Ενεργειακοί επιθεωρητές εγκαταστάσεων κλιματισμού


ΠΟΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Υπάρχουν 2 τάξεις ενεργειακών επιθεωρητών.

Ενεργειακός επιθεωρητής Α' τάξης

Ενεργειακός επιθεωρητής Β' τάξης


ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ;

Μία από τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού - πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.


ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ;

Λίστα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ


ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ;

Ο ενεργειακός επιθεωρητής αμείβεται με βάση το άρθρο 10 του ΠΔ 100/2010


ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ;

Σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 η προσωρινή άδεια που έχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 6.10.2012


Επικοινωνήστε μαζί μας αν αναζητείτε ενεργειακούς επιθεωρητές.

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr