ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον

Στις 20/7/2010 υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ' οίκον». Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα υλοποιηθεί μέσω ειδικού ταμείου χρηματοδότησης, ενισχύοντας τα παρεχόμενα κίνητρα για τους πολίτες.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Στόχος του προγράμματος εξοικονόμηση κατ’ οίκον είναι η συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και η τόνωση της αγοράς.

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον θα γίνονται δεκτές από αρχές Οκτωβρίου. Η διάρκεια για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι 2 μήνες σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Που θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες κατοικιών το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον;

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον θα δώσει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους και να μειώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του πετρελαίου

Ποιές κατοικίες αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον;

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον αφορά μόνο τις κύριες κατοικίες που έχουν πάρει άδεια πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980 και βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ποιές περιφέρεις αφορά το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον;

Το πρόγραμμα αφορά και τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Κάθε περιφέρεια θα έχει το δικό της προϋπολογισμό στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον;

Ναι, η κάθε περιφέρεια θα έχει το δικό της προϋπολογισμό στο παραπάνω πρόγραμμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και γίνεται διαχωρισμός τους σε τρεις κατηγορίες.

Κατηγορία Α : Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.

Κατηγορία Β : Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.

Κατηγορία Γ : Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000.

Ποιες είναι οι επιδοτήσεις στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Κατηγορία Α Για την Α’ κατηγορία περιλαμβάνουν χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου και επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

Κατηγορία Β Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν τη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία Γ Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.

Ποια είδη κατοικιών μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα υπό προϋποθέσεις σχετικά με το σύστημα θέρμανσης.

Υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί για να ενταχθούν οι κατοικίες στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον;

Υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί και είναι οι εξής :

1. Να χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική)

2. Πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.500 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του οδηγού του προγράμματος.

3. Η οικοδομική άδεια, πρέπει να έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης

4. Δεν πρέπει να έχουν γίνει προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση μετά την 31.12.1979 στη βάση αναθεώρησης της ανωτέρω οικοδομικής άδειας.

5. Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 Copyright © 2010 vardaxopoulos.gr